Arxiu mensual Octubre 2021

PerCristofol Bisquert

ÀLBUM-RESUM

El nostre projecte ja ha finalitzat. Han estat tres anys de convivència, il·lusions, feina i també de conéiexer a gent. De segur, que tots els que heu participat, no ho oblidareu mai.
Us deixem amb un resum del projecte realitzat per la nostra coordinadora Lineta`.

https://www.canva.com/design/DAEoq16JhNc/R1A3FufLRMvfREYcnT3Qmg/view?utm_content=DAEoq16JhNc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#19
Gràcies